دیداری برای گسترش تعاملات فرهنگی با جمهورى عراق

اين ستاد ها وظيفه مديريت حركت خروشان عاشقان حسينى از هر نژاد ومليت ، مسلمان وغير مسلمان ، شيعه وسنى را بطور اعم كه به سوى سرزمين عشق وشهادت يعنى كربلا رهسپار مى گرديدند را به عهده داشتند. در عراق ، اين ستاد كه با مديريت توليت هاى اعتاب مقدسه به ويژه توليت هاى آستانه هاى مقدس علوى وحسينى وعباسى تشكيل گرديده بود با همكارى استانداريها وشهرداريهاى عراق وبسيارى از مناطق ايران در سامان دهى اسكان وتغذيه ونيز بهداشت وپاكيزكى مسير هاى حركت آنان وبه ويژه دو شهر مقدس نجف اشرف وكربلا وراههاى منتهى به اين دو شهر را بر عهده داشته ودرخدمات رسانى بهتر در راستاى موارد ذكر شده وجز اينها از جمله تشكيل ستاد گمشدگان ، ستاد بهداشت ودرمان ، ستاد بحران ، ستاد نقل وانتقال زائران پس از پايان مراسم ورسانيدن اين عاشقان به پايانه هاى مرزى ودهها مورد ديگر همه وهمه دست به دست يكديگر داده وتوانستند كه مديريت اين خروش وحركت مليونى عاشقان حسينى را با زيبايي وآرامش كامل وسلامت مليونها زائر علوى وحسينى وعباسى وكاظمين وعسكريين را به پايان برده وضمن بوجود آوردن خاطره اى زيبا در اذهان مليونى اين انسانهاى عاشق ، در هرچه بهتر ونيكوتر ساختن انجام اين حماسه ،تلاش وسعى فراوانى از خود نشان دهند. 

در اين راستا، ستاد اربعين در ايران كه از نهاد ها و سازمانها وبرخى از وزارتخانه ها با گستردگى وبرنامه كارى دقيقى كه نه تنها روزها بلكه در نتيجه نشست ها وجلسات فراوان وتلاش ساعت ها گفتگو، برنامه دقيق ومنسجمى را براى اجراى هرچه دقيق تر اين حماسه گرد آورده بودند ، از سه ماه پيش از اربعين كار عملياتى خود را آغاز نمود كه به راستى مديريت حركت چنين سيل خروشان مردمى نه تنها سخت بلكه بسيار دشوار بنظر مى رسيد ليك با عنايات صاحبان اين حماسه ، يعنى امامان معصوم عليهم السلام وصاحب عزاى اصلى، حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وعشق واخلاص واز خود گذشتگى ها وتلاش هاى بى وقفه تمامى مسوولين ايرانى وعراقى ، كه بدون ترديد هركدام در نقش هاى حساس خود ، بى وقفه وخستگى ناپذير وتلاش هاى شبانه روز تك تك اين عزيزان ، سرانجامى بسيار زيبا را به ارمغان داشت.

امسال با هماهنگى ها وبرنامه ريزيهاى دقيق سازمان حج وزيارت ، وزارت كشور ، وزارت امور خارجه ، نيروى انتظامى ، وجز اينها از سازمانها وموسسات وارگانهاى وابسته ايرانى از يك سو واز سوى ديگر كمال همكارى سفارت جمهورى عراق كه در راس آنها سفير محترم اين كشور جناب آقاى سيدراجح موسوى وسركنسول هاى چهارگانه سفارت عراق در ايران وديگر كادرها وكارمندان اين سفارتخانه با تلاشى چشمگير وخالصانه ، همگى دست به دست هم داده ودر خدمت رسانى به هرچه بهتر برگزارى اين حماسه بى مانند جهانى يارى رسانيدند. در اين راستا با تلاشهاى شبانه روزى سفير محترم جمهورى عراق ومديريت خردمندانه اش ، علاوه بر چهار مركز دائمى كنسولگريهاى اين سفارتخانه ، دوازده دفتر موقت ديگر در مراكز مهم استانهاى ايران برپاساخته كه با تلاش شبانه روزى اين شانزده مركز وابسته به سفارت عراق ، توانستند با همكارى سازمان حج وزيارت وديگر نهادهاى ياد شده ، به بيش از دو مليون عاشق وزائر اربعين حسينى ويزا صادر كرده وبا برنامه ريزى ودقت عزيزان در پايانه ها ، امسال زيباترين مديريت را نسبت به سالهاى پيش پشت سر گذارديم كه اميدواريم ، سال به سال همچنانكه اين شور وشوق افزونتر مى گردد، در اين راستا نيز برنامه ريزى ها دقيق تر ومنظم تر شود.

از اين رو ستاد اعتاب مقدسه عراق پس از پايان مراسم اربعين حسينى امسال ، ضمن آرزوى زيارتى مقبول براى زائران ، از تمامى دست اندر كاران ايرانى وعراقى كه با تشكيل ستادها وجزاينها ، كمك به هرچه بهتر برگزار شدن اين حماسه پرشور مليونى كردند ، ضمن پيام ها ونامه ها واز طريق تريبون نماز جمعه وجز اينها ، مراتب سپاس وتقدير وتشكر خود را از تمامى دست اندر كاران وخادمان حسينى ايرانى وعراقى ،تقديم داشتند.

امروز اينجانب از سوى اين ستاد به ديدار سفير محترم جمهورى عراق جناب آقاى سيد راجح موسوى به محل سفارتخانه عراق در تهران رفته وساعتى را در دفتر وى با ايشان به ديدار وگفتگو نشستم. در اين ديدار از زحمات وى وهمكارانشان تشكر نموده ومدال خدمتگزارى به زائران حسينى را كه بر سينه خود مفتخرانه نصب كرده است را به وى تبريك گفتم.

ضمن گفتگو وى اظهار داشت كه ما در طول سال چيزى در حدود پنج مليون ويزا در مواسم واوقات زيارتى همچون دهه عاشورا واربعين وعرفه وايام رجب وجز اينها صادر مى كنيم كه اين تعداد در جهان بى سابقه بشمار مى آيد. وى در اين ديدار ، ضمن اداى احترام وتقدير از مقام معظم رهبرى اظهار داشت كه براى من جاى بسى افتخار است كه در اين مدت مأموريت خود به مناسبتهايي شرفياب حضور ايشان شده ودر آن لحظات ، سر از پا نمى شناختم. وى وجود ايشان را نه تنها نعمت براى ملت ايران بلكه براى تمامى ملتهاى منطقه بشمار آورد.
در اين هنگام ضمن ابلاغ سلام گرم توليت ها وبه ويژه توليت آستان علوى نسبت به همكارى شخص وى در صدور ويزا براى خدمتگزاران به افرادى كه در بازسازى واعمار اين آستانه وديگر آستانه ها ، همكارى گسترده اى را داشته ودارد ، انگشتر مزين به قطعه سنگ مرمرى كه بيش از هفتاد وپنج سال مجاورت درون ضريح مطهر حضرت اباعبد الله الحسين ع ودر بالاى سر را داشته است ، تقديم وى نمودم.
در پايان به آن جناب ياد آور شدم كه جايگاه سفير عراق ، در قلب ملت ولايتمدار ايران قرار داشته واحترام ويژه اى براى وى قائل هستند كه اين ها همه از بركت خادمى وخدمتگزارى به اهل بيت وزائرانش مى باشد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *