«فرزندان»، انقلاب را می‌خورند

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی تفصیلی به کالبد شکافی فضای اندیشگی نظام انقلاب اسلامی در دهه پنجم پرداخت که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید: 

در دهه پنجم انقلاب اسلامی فضای اندیشگی کشور در چه وضعیتی است و گرفتار چه آسیب‌هایی است؟

وضعیت عرصه اندیشگی کشور در دهه پنجم انقلاب وضعیتی مشابه «روزگار برفِ بدون بنفشه است» به بیان روشن‌تر در حال تجربه دوران نااندیشایی و امتناع‌اندیشهِ مضاعف هستیم، امتناعِ مضاعف به این دلیل که خود می‌دانیم دچار مرض نااندیشایی و امتناع‌اندیشه‌ایم و بر تداوم آن سکوت کرده‌ایم.

طی چهار دهه گذشته کتابها و مقالات بسیاری نوشتیم و میزگردهای زیادی برگزار کردیم و چالش‌های نظری فراوانی را پشت سر گذاشتیم  اما ثمر این تضارب و تقاطع آراء و اندیشه‌ها به رویدن نهال اندیشگی ختم نشد. شاید مهمترین مانع رویش نهال اندیشگی در این چهار دهه همان دلیلی باشد که مارتین‌هایدِگِر ‏فیلسوف معروف آلمانی می‌گوید. وی حیات و بقاء اندیشه و تفکر را در گرو پرسش و پرسشگری می‌داند اما مدتهاست یا پرسشگری را رها کرده‌ایم یا پرسشگری‌های‌مان را به سطح نازلی تنزل داده شده است.

فضای اندیشگی در ایران به طور فزاینده‌ای از یک سو با ایدئولوژی و از سوی دیگر با سیاست و قدرت ممزوج شد. در فضای سیاست و قدرت همان اتفاقی می‌افتد که میشل فوکو فیلسوف به‌نام فرانسوی از آن نام می‌برد، یعنی یک نوع رابطه وسیع و تنگاتنگی بین اندیشه، سیاست و قدرت شکل می‌گیرد و «قدرت» از «اندیشه» توجیه، تقویت، مشروعیت، مقبولیت و فیلسوفی شدن طلب می‌کند و متقابلا چنین دیدگاهی، قدرت و سیاست را تئوریزه و تقویت می‌کند.

فضای بعد از تثبیت انقلاب فضایی کاملا ایدئولوژیک شد و گفتمان مسلط کاملا ایدئولوژیک بود به طوری که همه چیز از جمله دین و مفاهیمی چون دمکراسی، آزادی، انسان، جامعه و سیاست، رنگ و بوی ایدئولوژیک گرفت در حالی که اندیشه در فضای ایدئولوژیِ اُرتُدکسی بارور و شکوفا نمی‌شود چون نمی‌تواند اندیشه نقاد باشد به بیان روشن‌تر در چنین فضایی هر آنچه ایدئولوژی می‌گوید، مقبول، مشروع و عُقلایی نشان داده می‌شود و خیلی بدیهی است که اندیشه در چنین فضایی پژمرده و خموده می‌شود. 

در دوران پساانقلاب سایه سنگین سیاست، قدرت و ایدئولوژی بر «اندیشه» موجب شکل‌گیری نوعی امتناع‌اندیشه یا تعمیق امتناع‌اندیشه شد و روشنفکران جامعه عمدتا روشنفکرِ «در انقلاب» و روشنکرِ حامل، عامل و کارگزار ایدئولوژی شدند و هویت و هستی روشنفکری که قبل از انقلاب در فضای پادگفتمانی و «بَر قدرت» معنا پیدا می‌کرد، تحت تاثیر قدرت حاکم قرار گرفت و باب اندیشه، اندیشه‌ورزی و اندیشه‌گری بسته شد و روشنفکری متوقف شد و شاهد تشدید نوعی نازایی و نااندیشایی بودیم. در این فضا رفته رفته اجازه تکثر اندیشه، برخورد و نقد آزادانه آراء از بین رفت و روشنفکرانِ صاحب اندیشه به پستو خزیدند و صاحبان اندیشه‌ای هم که امکان اندیشه‌ورزی و سخنوری یافتند در ساحت و ذیل سایه قدرت و سیاست مألوف قرار گرفتند و آن گفتند و اندیشیدند که سیاست نیازمندش بود و از آنان خواست. سالهاست درباره ضرورت داشتن اندیشه بومیِ مستقل صحبت می‌کنیم اما به دلیل فوق‌الاشاره از این باغ بَری نرسید و با بوستانی آفت‌زده، خشک و بی‌حاصل از اندیشه‌ورزی روبرو شدیم که البته باید تلاش کنیم تا این بوستان  از بی‌حاصلی خارج و احیا شود. 

احیای روح حاکم بر فضای سیاسی – اجتماعی دهه 1358 تا 1368 در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تقویت بنیان‌های فکری حال حاضر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت داخلی و خارجی می‌گذارد؟

در عصر دیکتاتور، نوعی استالینیزم خشک و بی‌روح زاییده شد که تمام فضای اندیشگی کارل مارکس را در توجیه قدرت و شرایط خودش خلاصه می‌کرد به بیان روشن‌تر اندیشده‌ورزان چیزی را که عوامل قدرت از آنان طلب می کرد، تئوریزه و انشاء می‌کردند به همین دلیل علوم آمار، شیمی، ریاضی و فیزیک در فضای انقلاب فرهنگی شوروی، به رنگ سیاست، قدرت و ایدئولوژی درآمد در حالی که علمی که نتواند علمِ تولید شده در اندیشه سوسیالیسم باشد علم نیست،  علم بورژوازی و امپریالیسمی است که نباید اجازه بحث به آن داد و حتما باید نفی و نهی شود.

استالین جمله معروفی دارد که می‌گوید «اگر روشنفکران را به حال خودشان بگذارید، ضدانقلاب تحویل خواهید گرفت بنابراین آنان را باید کنترل کرد و وظیفه اندیشگی‌شان را تعیین کرد و آنان را به مثابه کارگران (پروتوریای) اندیشگی به کار گرفت» به همین دلیل اندیشمندان، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های شوروی سابق به مرجع تولید کارگران اندیشگی تبدیل شدند و کالایی تولید کردند که در خدمت قدرت، سیاست و ایدئولوژی حاکم بود.

در جامعه ما نیز فضایی مشابه فضای اندیشگی شوروی تجربه شد. در فضای پساانقلاب تئوری راهنمای عمل ایجاد شد. این تئوری رنگ و بوی غلیظ قدرت، سیاست و ایدئولوژی بعد از انقلاب یافت. قرائتی که از آموزه‌های دینی در این فضا ارائه شد، تفسیری بسیار متفاوت از تفسیر رایج آن روزگار از دین و دینداری بود به بیان دیگر «ایدئولوژی» در دوران پساانقلاب به دستگاه و ابزار نرمِ قدرت تبدیل شد و نظام اندیشگی به دستگاهی هویت‌ساز مبدل شد. فوکو می‌گوید چه چیز بهتر از اینکه وارد فضای باور و اندیشه انسانها شد و اندیشهِ انسانها را به گونه‌ای شکل داد که مردم به حکم منطق و احکام آن اندیشه، آن بکنند که قدرت طلب می‌کند و این همان اتفاقی است که در ایرانِ پساانقلاب شاهد هستیم.

چه علل و عواملی موجب تغییر ماهیت فضای اندیشگی سالهایِ نخست تثبیت انقلاب و تبدیل ایدئولوژی حاکمان به ابزاری قدرتمند برای شکل دادن به افکار عمومی داخلی شد؟

بزرگی می‌گفت «روایت انقلاب‌ها از آغاز تا پیروزی یک روایت است و از پیروزی به بعد، روایت دیگری است». روایت یک انقلاب از آغاز تا پیروزی، روایت یک پادگفتمان و روایت رهایی مردان و زنانی است که خارج از سیاست و قدرت حضور دارند و بر قدرتِ حاکم شوریدند و آزادی اندیشه را انتخاب کردند و هیچ حصر و محدودیتی را بر فضای اندیشگی بر نتابیدند اما در فردای بعد از انقلاب، روایت دیگری رقم خورد و پادگفتمان به گفتمان مسلط تبدیل شد و حالِ کارگزاران انقلاب تغییر کرد و به کارگزاران قدرت مبدل شدند و رادیکال گفتمانی بر جامعه حاکم شد.

اگر ایدئولوژی و دین در فضای پیشا انقلاب، ایدئولوژی و دینِ رهایی‌بخش است و شخصیتی چون دکتر شریعتی می‌گوید «اگر شمع‌آجینم (شکنجه) کنید حسرت یک آه را بر دلتان خواهم گذاشت» و از دین، ایدئولوژیِ رهایی و مکتب انقلاب می‌سازد و تمام آموزه‌های دینی را به نکته‌های تیزی تبدیل می‌کند که قدرت را با چالش روبرو می‌کند، در فضای پساانقلاب بین قدرت و ایدئولوژی امتزاج به وجود می‌آورد و دین، آموزه‌های اخلاقی، ارزشی و اندیشگی به خدمت قدرت درمی‌آیند برای بازتولید مشروعیت و مقبولیت ایدئولوژی حاکم قالب و به این ترتیب ماهیت دین، ارزش، ایدئولوژی، دانشگاه، دانشجو و اندیشه به دست قدرت دگرگون می‌شود.

فرانس فانون آزادی‌خواه ضداستعماری فرانسوی معتقد است «انقلاب فرزندان خود را می‌خورد» اما به نظر بنده «فرزندان، انقلاب را می‌خورند» انقلاب اسلامی ایجاد شد تا شکوفایی و بالندگی اندیشه را به ارمغان بیاورد، تا رهایی از اندیشه‌های منجد را به ارمغان بیاورد و تا آزادی در فضای اندیشگی را به ارمغان بیاورد اما در فضای پساانقلاب فرزندان مشغول استحاله آن شدند و همچون موریانه انقلاب را از درون تهی کردند تا عملکرد خود را به نام اندیشه، ایدئولوژی، اخلاق و دین توجیه کنند. 

ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دوران پساانقلاب چقدر توانست خود را به گفتمان قابل صدور و تاثیرگذار بر سایر فرهنگها و اندیشه‌های جهانی مبدل کند؟

در دوران پساانقلاب واقعا چه اتفاقی افتاد؟ در فضای بعد از انقلاب، اندیشه باید به صورت عمل حکیمانه در می‌آمد به بیان روشن‌تر رفتار حاکمان در فضای پساانقلاب باید حکیمانه و توام با صعه‌صدر و جذب حداکثری می‌بود اما فردای بعد از انقلاب، در درون بازی زبانیِ انقلابی و دینی انقلاب، بازی‌های زبانی و دینی گوناگونی وجود داشت. این سوال ایجاد شد که کدام تقریر و تدوین باید اصل قرار می‌گرفت و گفتمان غالب کدام گفتمان بود چرا که در داخل انقلاب خردهِ گفتمان‌های متنوعی وجود داشت که بعضا نافی یکدیگر بودند. این مسئله باعث شد نتوانیم به تئوری راهنمای عمل یا گفتمان هژمونیک نظام‌مند و تعریف شده‌ای برسیم.

ما در مقابل نظام پهلویزم یک «ایسم» جدید درست کردیم تا همه تکثرهای داخل انقلاب را در آن جای دهیم اما چون نتوانستیم در درون انقلاب یک نقطه ایجابی واحدی را شکل دهیم بنابراین نتوانستیم گفتمان واحدی را ایجاد کنیم و تکثرهایی که در فضای اندیشگی ما نمی‌گنجید «غیر» تعریف شدند و به مرور یا از انقلاب و نظام «حذف و طرد» شدند یا در نظام فکری حاکم «هضم» شدند و این اتفاق مانع ایجاد گفتمان مسلط و فراگیری شد که چتر آن لااقل باید روی سر تمام اندیشه‌ورزان انقلابی و دینی، گسترده می‌شد اما عکس این اتفاق افتاد و به جای حذف سکولارها و کمونیست‌ها، حذف اندیشه‌ورزان درون انقلابی و درون دینی کلید خورد و فقط پوسته و نامی از «گفتمان» خودنمایی کرد همچنان که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان فقط یک لفظ را از یک گفتمان عمیق، یدک کشیده و می‌کشند.

تلاش کردیم مدرنیته و پست‌مدرنیته ایرانی و دینی داشته باشیم حتی تلاش کردیم کانت، مونتسکیو، دکارت و هِگل دینی داشته باشیم اما موفق نشدیم، چون نتوانستیم گفتمان جدیدی ایجاد کنیم به همین دلیل گرفتار نوعی روان‌پریشی شدیم که نه این هستیم و نه آن اما هم این هستیم و هم آن و این وضعیت هویت و اندیشه ایرانی را شکل داده است.

اندیشه‌ای که بتواند برای تمامی انسان‌ها در تمامی سرزمین‌ها باشد هر چه باشد اندیشه نیست بلکه کالایی است که در نهان خود در صدد جهانی کردن نمادهای «سرمایه‌داری اندیشه‌ای» است. اندیشه‌ای که مورد استفاده همه گرایش‌ها و اندیشه‌ها و ملتها باشد، اندیشه نیست. اندیشه باید نمادها و شرایط ذاتی درون سرزمینیِ مربوط به خودش را داشته باشد.

باید بتوانیم دو جنبه جهان‌شمول بودن اندیشه و نگاه درون سرزمینی اندیشه را به صورت همزمان در نظر بگیریم و تعریف کنیم و همانطور که اندیشه‌های ماس، کانت، هگل، مونتسکیو، افلاطون و دکارت از مرزهای جغرافیایی کشورهای‌شان فراتر رفت و جهان‌شمول شد، اندیشه انقلاب اسلامی نیز این سرنوشت را پیدا کند اما آیا این سخن به این معناست که اندیشه‌های کانتی، دکارتی، ‌هابرماسی و هگلی که در جوامع غربی معنا دارد و می‌تواند مشکلات آن جوامع را حل کند، آیا می‌تواند در یک جامعه ماقبل‌مدرن هم جواب دهد؟ اگر این طور تصور می‌کنیم دچار سهل‌نگری و سهل‌باوری هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم پاسخ در خوری برای این مسئله داشته باشیم.

امیدوارم روزگاری اندیشه‌ای داشته باشیم که با لحاظ شرایط درونی جامعه ایرانی بتواند از مرزهای جغرافیایی کشور عبور کند و افکار عمومی جهان را به خود مشغول کند و وارد مباحث انتقادی اندیشه‌ورزان جهان شود و خود را به عنوان یک اندیشه مطرح کند و جا بیندازد.

اندیشه انقلاب اسلامی در دهه پنجم چگونه می‌تواند بر تهدیدها و تحریم‌های غرب بر علیه کشورمان غلبه کند و مردم را به آینده امیدوار کند؟

به قول حافظ «حجاب راه تویی، حافظ از میان برخیز» به بیان دیگر صاحبان قدرت باید پای خود را از ساحت اندیشه بیرون بکشند. بعید است آنان تولیدکننده اندیشه باشند یا اصلا نظام اندیشگی را شکل دهند تا اندیشه بعدا بتواند، جهانی شود. حاکمان را اندیشه‌ورز و روشنفکر تعریف نمی‌کنم و تاکیدم این است که اینان از فضای اندیشگی جامعه باید خارج شوند در این صورت می‌توان انگیزه اندیشه‌ورزی را در میان اندیشه‌ورزان احیاء و ترویج کرد تا اندیشه‌ورزان در وضعیتی مشابه دهه اول انقلاب در جهت ارائه تئوری متفاوت، فعال شوند تا بتوان از این رهگذر گرفتمانی برای عرضه به جهان فکر و اندیشه داشته باشیم. حکومت و اصحاب حاکمیت می‌توانند فضا را به نحوی آماده کنند تا اندیشه‌ورزان بدون ترس از هزینه اندیشه‌ورزی وارد کارزار شوند و برای نسل فعلی و آینده اندیشه‌های شاداب تولید کنند. باید در داخل اجازه گرم شدن بازار اندیشه و اندیشه‌ورزی با طرح و نقادی  آنها را داد تا التهابات اندیشگی جامعه ترمیم شود.

1727216

دستگیری اعضای باند عرفان نوظهور در سیرجان

محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان، افزود: اعضای این گروه که از فقه های نوظهور و کاذب بودند با رصد اطلاعاتی و بررسی دقیق توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه چهار نفر عضو فعال این باند در سیرجان شناسایی  و دستگیر شدند اظهار داشت: ۹ نفر دیگر نیز توسط دستگاه قضایی احضار شده اند که سه نفر مرد و ۶ نفر خانم بودند که در خصوص آگاهسازی و روشنگری نسبت به این عرفان کاذب ارشاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان تصریح کرد: کیفر خواست متهمان به اتهام عضویت در گروه های معاند علیه نظام، توهین به مقدسات و کلاهبرداری از طریق امیدوار وادار کردن مردم به امور واهی جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب این شهرستان ارسال شد.

۴۷۲۱۲

تقلای عربستان برای حل بحران نفت

تلاش های عربستان برای بهبود اوضاع نفتی

خالد الفالح، از طراحان طرح توسعه اقتصاد فرانفتی به عنوان بخشی از اصلاحات جدید در کابینه عربستان به عنوان وزیر نفت باقی خواهد ماند اما پست وزارت صنایع که حوزه‌ای گسترده‌تر است به شخصی غیر از او سپرده شده، در واقع ریاض بندر الخریف، یکی از بزرگترین مسؤولان اجرایی گروه الخریف را به عنوان وزیر صنعت و معادن که به تازگی تاسیس شده، منصوب کرد.

وال‌استریت ژورنال نوشت، الفالح هم‌پیمان اصلی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بود و در پیشبرد اقتصاد عربستان به او کمک کرد و زمانی که در سال ۲۰۱۶ به عنوان وزیر نفت منصوب شد، مسؤولیت دو بخش صنعت و معدن را نیز به دست گرفت.

به گفته مسؤولان عربستانی بن سلمان مسؤولیتی با پیشرفت کمتر را به الفالح سپرد با این حال نقش برجسته او در هرم عربستان از جمله پست ریاست شورای مدیریتی آرامکو و ریاست هیئت عربستان در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) تغییری نکرد.

همچنین طبق دستورات منتشر شده در رسانه‌های رسمی، ریاض رئیس و معاون رئیس دفتر پادشاهی عربستان را تغییر داده و رئیس جدیدی را برای کمیته مبارزه با فساد این کشور تعیین کرد.

نیویورک گزینه مناسبی برای عربستان نخواهد بود

 عرضه اولیه عمومی سهام شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی در دو مرحله انجام خواهد گرفت. مرحله نخست آن در بازار سهام عربستان در اواخر سال میلادی جاری انجام می‌گیرد و سپس عرضه بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ انجام خواهد گرفت.

انتظار می‌رود عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو، بزرگترین عرضه اولیه سهام باشد که تاکنون در جهان انجام شده است.

آرامکو کسب ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق فروش پنج درصد سهم این شرکت در بازارهای سهام را هدف گرفته است اما معلوم نیست موفق خواهد شد این میزان پول را تهیه کند یا خیر.

بسیاری از بازارهای سهام جهان تمایل داشتند محل عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو باشند و لندن و هنک‌کنگ مکانهای ایده آل برای این رویداد به شمار می‌رفتند. اما ابهامات سیاسی پیرامون این دو شهر که ناشی از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و همچنین اعتراضات مردمی در هنگ‌کنگ بود به جذابیت آنها لطمه زد.

با این حال مقامات سعودی به وال استریت ژورنال گفته اند اگرچه تمایل دارند توکیو را برای این منظور انتخاب کنند اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و تمامی گزینه‌ها روی میز است.

همچنین منابع آگاه به رویترز اظهار کردند هیات مدیره آرامکو به این نتیجه رسیده‌اند که عرضه سهام این شرکت در نیویورک، ریسکهای حقوقی زیادی را دربردارد. نیویورک محل مورد علاقه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو پیش از متوقف شدن این طرح در سال گذشته بود.

یکی از منابع آگاه از این طرح به رویترز گفت: هیات مدیره آرامکو که از وزیران هیات دولت و مدیران آرامکو تشکیل شده است، در دیداری که در اوت برگزار شد، به این نتیجه رسیدند که آمریکا نمی‌تواند برای عرضه اولیه عمومی در نظر گرفته شود مگر این که آرامکو یک تضمین دولتی برای حمایت از این شرکت در برابر شکایات قانونی دریافت کند.

223227

لوکس‌ترین خودرو آمریکایی رونمایی شد

تسلاموتورز یکی از شرکت‌های خودروسازی نوظهوری است که در چند سال اخیر با معرفی و عرضه خودروهای تمام برقی و الکتریکی قدرتمند با توان پیمایش مسافت‌های طولانی و ظرفیت بالای باتری توانسته است نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان را در سراسر جهان به خود جلب کند و سهم قابل توجهی را از بازارهای جهانی به خود اختصاص دهد.

حالا بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده در وب سایت cleantechnica، خودروی برقی تسلا مدل ۳ موفق شده است عنوان لوکس‌ترین خودروی فروخته و عرضه شده در بازار ایالات متحده آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی را از آن خود کند.

در واقع با بررسی لوکس‌ترین خودروهای موجود در بازار ایالات متحده آمریکا می‌توان دریافت که تسلا، بی.ام.و، مرسدس بنز، آئودی و لکسوس برترین جایگاههای این فهرست را به خود اختصاص داده اند که در صدر آنها، تسلا مدل ۳ قرار گرفته است.

به عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در بازار خودرو، اختصاص جایگاه نخست در فهرست لوکس‌ترین خودروهای فروخته و عرضه شده در بازار آمریکا نشان دهنده موفقیت روزافزون این خودروساز نوظهور است که موجب شده خودروهای برقی تولید شده توسط تسلاموتورز در مدت زمانی بسیار کوتاهی بتواند با قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین خودروسازان جهان به خوبی رقابت کند.

خودروهای برقی که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تشدید نگرانی‌های جهانی در خصوص میزان آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و کمبود یا افزایش قیمت سوخت به شدت از سوی شرکت‌های خودروسازی، تکنولوژی و همچنین مشتریان مورد توجه و استقبال قرار گرفته‌اند، دولت‌های متعددی در جهان نیز تصمیم گرفته‌اند که با ارائه طرح‌های تشویقی به شرکت‌های تولیدکننده این محصولات و همچنین شهروندان خود، تولید و خرید و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

بدین ترتیب شرکت‌های خودروسازی بزرگی تصمیم گرفته‌اند که تغییر رویکرد داده و به سمت و سوی ساخت و طراحی خودروهای برقی و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال‌های آینده، مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصولات روی بیاورند.

از جمله برجسته‌ترین شرکت‌های خودروسازی که به تولید و توسعه خودروهای تمام برقی با کیفیت، لوکس و قدرتمند پرداخته است، می‌توان به شرکت آمریکایی تسلاموتورز اشاره کرد که توانسته است با توسعه مدل خودروهای برقی تسلا ۳، تسلا ایکس و تسلا اس به خوبی توسط مشتریان و علاقمندان مورد توجه و استقبال قرار بگیرد و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.

از بزرگترین بازارهای فروش خودروهای برقی علی‌الخصوص تسلا می‌توان به کشورهای اروپایی و منطقه اسکاندیناوی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و چین اشاره کرد.

۲۲۳۲۲۷

بازداشت چهار اخلالگر اقتصادی در کرمانشاه

سردار «علی اکبر جاویدان» روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی برخی افراد در زمینه ارز خارجی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ مرکز پس از هماهنگی با مقام قضایی، محل فعالیت مخلان نظام اقتصادی واقع در خیابان گمرک کرمانشاه را زیرنظر گرفته و موفق به دستگیری چهار تن از آنها شدند.
سردار جاویدان تصریح کرد: در بازرسی از این افراد، ۷۴ هزار دینار عراقی و ۱۱ هزار و ۶۰۰ دلار ارز غیرمجاز از این افراد به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی کرمانشاه در پایان از معرفی متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.

۴۷۲۱۲

تصاویر | نیروهای سپاه در لباس جهادی

سبزپوشان پاسدار این سرزمین از سراسر کشور و در قالب تیم‌های جهادی با بیش از ۲۰۰ نیرو در شهرها و روستاهای گلستان که فروردین ۹۸ زیر آب رفتند حاضر شده و آستین‌ها را بالا زده‌اند تا روند بازگشت زندگی به مسیر عادی در این مناطق سرعت بگیرد.
 

عکس‌ها: مهر
۲۵۶۲۸۲

وجود ۶۲ میلیون کاربر فعال اینترنت در ایران

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وقتی از مفهوم فراگیری (Pervasiveness) صحبت به میان می‌­آید، از فراگیری صوتی و تصویری می‌گوییم که حجم عظیمی از جوامع بشری را با خود درگیر کرده است. مفهوم فراگیری در سطح جهانی اشاره به نظام فراگیر کامپیوتری (Pervasive Computing System) دارد که امکان شبکه‌ای شدن چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی را در بستر اینترنت و اینترانت محقق کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در اواخر قرن نوزدهم که مورس انگلیسی مفهوم فرامحلی شدن را محقق کرد و به دنبال آن مفهوم Instant Communication Industry (صنعت همزمان ارتباطات) فراهم آمد، به آن جایی رسید که آنتونی گیدنز در ۱۹۹۹ از مفهوم جهان رها شده صحبت به میان آورد و لذا فراگیری امری است که بنیان آن بر صنعت همزمان ارتباطات است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: بنیان رسانه‌های جدید را دو امر دیجیتال و بازبودگی تشکیل می‌دهد که امر اول آن دیجیتال و رقومی بودن رسانه‌ها است و رسانه های رقومی موضوع تنوع و تکثر جهان ریاضی هستند. همان­طور که در جهان ریاضی کوانتوم معنا پیدا می‌­کند و در آن قدرت خلق بر اساس قدرت الگوریتم ممکن می­‌شود که عرصه نامحدودی را رقم می‌زند، در جهان رسانه‌ای نیز این مزیت و قابلیت وجود دارد. امر دومی که بنیان رسانه‌های جدید را تشکیل می‌دهد، نامحدود و باز بودن رسانههای جدید است، اما جامعه از اینکه در جهان دوم مجازی هرج و مرج به وجود آید رنج می‌برد.

وی ادامه داد: در بستر فضای مجازی که همه گونه امکان و قابلیت وجود دارد، به نوعی جریان زندگی در حال فعالیت است و امروزه دولت‌ها دیگر از دولت الکترونیک سخن به میان نمی‌آورند بلکه دولت یعنی همان دولت الکترونیک.

وی ادامه داد: جهان مجازی قابلیت‌های مثبت عملکردی فراوانی دارد اما متأسفانه به سبب عدم مدیریت و بهره‌گیری صحیح، جهان محتوایی ما در فضای مجازی به فاضلاب محتوایی غرب متصل شده­ و در نتیجه از همان بخش هم متضرر می‌ شود، حال آنکه عرصه مجازی دارای ظرفیت‌های مثبت متعددی است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به عناصر ماهیت دیجیتال، گفت: قدرت تغییر، قدرت ترکیب، چند محتوایی بودن و ایجاد محتواهای جدید چهار عنصر اصلی فضای دیجیتال است که قابلیت‌های جدید و گسترده‌ای را پیش روی بشریت قرار می‌دهد.

دکتر عاملی ادامه داد: امروزه در دورانی قرار داریم که از وب یک به وب پنج رسیده‌ایم و سخن از بسترهای آتی وب ۵ است. وب یک وب سنتی و با محوریت تلویزیون بود که مخاطبان فقط گیرنده پیام و محتوا بودند. وب دو وارد عرصه بازخورد و تعامل شد که از آن با عنوان وب تعاملی سخن به میان می‌آورند. وب سوم به سمت شبکه‌ای شدن پیش رفت و وب چهارم به سمت هوشمندسازی حرکت کرد تا اینکه امروزه با سخن از وب پنجم از وب یکپارچه سخن گفته می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در وب یکپارچه، عرصه واقعیت و مجازی چنان در هم تنیده شده است که در آن امکان تفکیک واقعیت و مجاز توسط انسان وجود نداشته باشد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به مفهوم اینترنت همه پدیده‌ها، گفت: اینترنت همه پدیده‌ها مفهومی است که علاوه بر اتصال اینترنت به اشیاء (صنعت اینترنت اشیاء)، اینترنت را به انسان‌ها و اطلاعات و فرآیندها نیز متصل کرده است. امروزه قابلیت اینترنت همه پدیده‌ها به آنجایی رسیده است که اتصال میان  پدیده‌ها را در مقیاس نانو و بایو محقق کرده و مفهوم جدید نانوبایوتکنولوژی اینترنت همه پدیده‌ها را به وجود آورده است که حکایت از دنیای ریز، پیچیده و در عین حال بزرگی است که می­‌تواند به تسهیل زندگی مردم کمک کند.

دکتر عاملی افزود: این صنعت، صنعتی است که می‌تواند با ایجاد همگنی در جامعه‌ای با تراز همسانی و برابری، به تحقق جامعه توحیدی و توحید عملی در نظام حکمرانی مبادرت کند و این بدین معناست که فن‌آوری‌های جدید امکان رفع استیلاء و دسترسی‌های مستقیم به خدمات را فراهم می‌کند. خوشبختانه نگاه به رسانه‌های فراگیر؛ نگاه حمایتی، همراهی و همکاری است که امیدواریم در این عرصه پیشرفت‌های بیشتری را نیز شاهد باشیم.

۲۱۲۱

ادعای مایلی‌کهن درباره طلب آری‌هان درست است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مایلی کهن در حالی این حرف را زده که آری‌هان در زمان جدایی از پرسپولیس، تقاضای غرامت 1.5 میلیون یورویی را در فیفا مطرح کرد، اما حدود چهل‌وپنج روز بعد از ثبت این تقاضا با نماینده انصاری‌فرد در آلمان مصالحه کرد و تنها 60 هزار یورو از پرسپولیس گرفت زیرا قراردادی که انصاری‌فرد با او بسته بود، به‌گونه‌ای بود که او می‌دانست نمی‌تواند مبلغ چندانی را از پرسپولیس بگیرد و تخلف کرده است.

آری‌هان در زمان حضورش در پرسپولیس زیاد در تمرینات حاضر نمی‌شد و این مسئله باعث برخی نارضایتی‌ها از او شده بود.

او فقط چهار ماه در پرسپولیس مربی‌گری کرد.

255 43

درخواست استراماچونی از سفارت ایتالیا برای خروج از ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز نشریه «گازتا» ایتالیا از سفر ناگهانی استراماچونی به ایتالیا بعد از تساوی استقلال با فولاد خبر داد که با ممانعت پلیس فرودگاه همراه شد.

لحظاتی پیش سایت «کالچو مرکاتو» جزئیاتی جدیدی از این سفر خبر داد: استرماچونی به همراه 3 دستیارش به فرودگاه تهران رفت ولی با ممانعت پلیس همراه شد. استراماچونی در آن لحظه عصبانی شد و با سفارت ایتالیا در تهران تماس گرفت تا وضعیت پیش آمده را حل کند.

256 43

گیاه‌خواری تهدیدی برای بهره هوشی نسل آینده

ایرنا: به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی میل، کولین که در گوشت، ماهی، تخم مرغ و لبنیات یافت می‌شود از مواد مغذی مهم در دوران بارداری است که به رشد سالم مغز جنین کمک می‌کند.

اما دربی شایر از متخصصان برجسته در حوزه تغذیه نسبت به «پیامدهای ناخواسته» فاصله گرفتن از رژیم‌های غذایی مبتنی بر گوشت و لبنیات هشدار داده و می‌گوید: «ما در معرض خطر پایین آوردن توان ذهنی نسل آینده قرار داریم. رژیم‌های پایه گیاهی برای محیط زیست فوق العاده و هوشمندانه هستند اما کسی به کاهش میزان دریافت کولین که لازمه تکامل مغز جنین بوده، فکر نکرده است. تغییرات با سرعت اتفاق می افتند و روز به روز به تعداد افرادی که از مصرف گوشت و تخم مرغ امتناع می‌کنند افزوده می‌شود اما این امر می‌تواند بسیاری از زنان را که در سنین بارداری قرار دارند، به کمبود این ماده مغذی کلیدی دچار کند.»  

به گفته دربی شایر اگرچه کبد نیز مقادیری کولین تولید می‌کند اما این مقدار برای تامین نیازهای بدن کافی نبوده و در نتیجه باید از طریق مواد غذایی و مکمل‌ها فراهم شود.

جزئیات بیشتر در این باره در مجله BMJ Nutrition, Prevention Health منتشر شده است.